Divertimento musicale 2015

Divertimento 2015 perexV dňoch 18. – 19. 9. sa v R. Sobote uskutoční celoštátna súťaž a prehliadka neprofesionálnej komornej hudby Divertimento musicale 2015. Počas dvoch dní sa predstaví v DK celkovo 13 súťažných telies z celého Slovenska. 6 z nich bude súťažiť v kategórii malých komorných telies (piatok o 14.00) a 7 v kategórii komorných orchestrov (sobota o 10.30). Špeciálnym hosťom prehliadky je Komorní orchestr Arthura Nikische z ČR, ktorý sa predstaví v piatok, 18. 9. o 19.00 v rímskokat. kostole.

Hlavným cieľom podujatia je podchytiť talentovaných inštrumentalistov a podporiť resp. ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti vážnej hudby. Podujatie zároveň dáva účastníkom možnosť získať cenné vedomosti a konfrontovať výsledky svojej práce pred päťčlennou odbornou porotou.
Súťažiaci svoje interpretačné zručnosti predvedú na dvoch súťažných prehliadkach. Prvá prehliadka, pre malé komorné telesá, bude v piatok 18. 9. od 14.00 do 16.30 hod.  Na druhej sa v sobotu 19. 9. od 10.30 – 13.30 hod.  predstavia komorné orchestre. Repertoár súťažného programu jednotlivých telies je veľmi pestrý. Okrem tradičných skladateľov vážnej hudby napr. Purcella, Beethovena, Čajkovskeho či Bedřicha Smetanu predstavia účinkujúci aj súčasných skladateľov filmovej hudby ako napr. Hansa Zimmera či muzikálového skladateľa Andrewa Lloyda Webbera. Samozrejme, nechýbajú ani slovenskí skladatelia, ktorých reprezentuje  Eugen Suchoň či Jozef Podprocký.

Divertimento 2015 malý
Tento rok súťaž so sebou prináša aj niekoľko noviniek. Podujatia sa zúčastní špeciálny hosť z Českej republiky – Komorní orchestr Arthura Nikische, ktorý sa predstaví na slávnostnom koncerte v piatok 18. 9. o 19.00 hod. v rímskokatolíckom kostole.

komorní orchestr Arthura Nikische malý
Súťažiaci sa budú môcť zúčastniť aj na workshope Vladimíra Harvana, v rámci neho budú spoločne nacvičovať skladby, ktoré následne predvedú na záverečnom vyhodnotení súťaže, v sobotu o 16.45 hod. Súťažná prehliadka bude v Rimavskej Sobote už po tretíkrát.
Vyhlasovateľom a odborným garantom 27. ročníka celoštátnej súťaže a prehliadky komornej hudby – Divertimento musicale 2015 je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Organizačným garantom a realizátorom celoštátneho kola je Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota, záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta JUDr. Jozef Šimko.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.