Skončili sa Vianočné konvergencie

Všetci

Konvergencie potešili stovky detí zo špeciálnych škôl a detského domova

Včera, 18. decembra, sa Konvergencie skončili posledným tretím stretnutím detí s lektormi tvorivých dielní v Dome kultúry v Rimavskej Sobote. Tematika a zameranie dielní zapadali do predvianočnej atmosféry týchto dní. Vyše sedemdesiat detí zo špeciálnych škôl a detského domova tvorili v štyroch skupinkách, kde si vyskúšali náročnejšie techniky z výtvarnej oblasti – maľbu na sklo i jednoduchšiu grafickú techniku – monotypiu. Servítkovou technikou si vytvorili vianočné obrúsky, pripravili ozdobné škatuľky na darčeky a tešili sa aj menej náročnej výrobe vianočných ozdôb zo zažehľovacích korálok.


Chlapci boli zaujatí výrobou vtáčej búdky, pílili, šmirgľovali, tĺkli klince i natierali. Potešenie bolo o to väčšie, že príbytok pre vtáčiky bol výsledkom ich snaženia a práce priamo na mieste, bez akejkoľvek prípravy materiálu vopred.

výroba búdky

maľba na sklo

servítková technika

„Veľmi sa teším, že sa aj tento rok sa Konvergencie uskutočnili a vďaka tomu som tu stretla známe tváričky z minulých ročníkov a spoznala ďalšie deti.“ povedala lektorka výtvarnej dielne, učiteľka v Základnej umeleckej škole Ivana Markotánová, ktorá sa Konvergencií zúčastňuje od ich vzniku. Na otázku či bola s priebehom dopoludnia spokojná odpovedala, že nie je dôležité či je spokojný lektor, ale predovšetkým deti, ktoré majú mať radosť zo svojho malého diela. „Najdôležitejšie je, aby sa deti s tvorbou stotožnili pocitovo a v maľbe nechali svoje predstavy, túžby, sny.“

zažehľovacie korálky

korálky

Vianočné Konvergencie pozostávali z dvoch tvorivých predpoludní a divadelného predstavenia a potešili vyše 300 detí s potrebou špeciálneho prístupu. Projekt podporili BBSK a mesto Rimavská Sobota.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.