Mládež spieva 2016

perexPredposledný májový víkend tohto roku bude v Rimavskej Sobote patriť zborovému spevu. V Dome kultúry sa uskutoční celoštátna postupová súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2016. Táto súťažná prehliadka sa bude konať v termíne 19. – 21. mája, kedy do Rimavskej Soboty pricestuje 350 účastníkov z celého Slovenska.

Hlavným cieľom podujatia je podporiť mladé spevácke zbory z celého Slovenska a rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti zborového spevu.

CON MOTO - PLAGÁT malý

Podujatie slávnostne otvorí vo štvrtok 19. mája o 19.00 hod. koncert dirigentov a hudobných nadšencov, ktorí spoločne pôsobia v speváckom zbore Con Moto. Počas dvoch dní sa predstaví celkovo osem mládežníckych zborov, ktoré postúpili na celoštátnu súťaž z piatich krajov (Nitriansky, Trnavský, Banskobystrický, Košický a Prešovský). Svoje spevácke schopnosti predvedie približne 300 mladých spevákov na súťažných vystúpeniach, ktoré budú v piatok 20. mája od 9.30 do 12.30 hod. Repertoár súťažiacich je pestrý, nájdeme v ňom skladateľov rôznych národností a rôzneho žánru. „Tento rok je podujatie venované 100. výročiu narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu. Osobnosť Mikulu má pre zborový spev na Slovensku veľký význam, pretože skomponoval mnoho skladieb pre spevácke zbory a zbory ich majú v repertoári. Niektoré z nich si budú môcť poslucháči vypočuť aj na koncerte aj na súťažných vystúpeniach. Všetky podujatia sú zdarma prístupné verejnosti.

MS program na stránku

Mladí speváci však nebudú počas podujatia iba súťažiť. Môžu sa tešiť aj na dva zaujímavé workshopy so zahraničnými lektormi, ktoré pre nich pripravili organizátori. Prvý workshop ich uvedie do rytmickej africkej hudby prostredníctvom skúseného lektora z Českej republiky Jiřího Slovíka. Druhý workhop bude venovaný čínskej hudbe a bližšie ju predstaví uznávaná odborníčka Wing Wun Ip z Číny.

na stránku predná strana

Vyhlasovateľom a odborným garantom 47. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky mládežníckych speváckych zborov – Mládež spieva 2016 je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a primátor mesta Rimavská Sobota Jozef Šimko. Organizátorom je Mestské kultúrne stredisko.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.