Nová inscenácia Divosudu o J. Hollom

perexDivadelný ochotnícky súbor dospelých DIVOSUD pri MsKS v Rimavskej Sobote Vás pozýva na premiéru inscenácie Ctihodný pán z Maduníc 13. decembra 2016 o 18.00 hod. v divadelnej sále DK. Inscenácia je venovaná epizódam zo života klasicistického básnika Jána Hollého, je satirickým pohľadom na ľahostajnosť súčasníkov k dielu tohto mimoriadneho poetického zjavu v našich dejinách. Účinkujú: Naďa Garayová, Pavol Belán, Helena Chrenková, Roman Čarnoký, Terézia Maksi, Miroslav Kopec a Eva Weiterschützová. Scenár a réžia Ľubo Šárik. Vstupné: dospelí 2€ / deti a seniori 1€.


Ján Hollý († 64 r.) básnik, národný buditeľ, prekladateľ, jediný významný poet píšuci bernolákovčinou. Nemal predchodcov, ale ani nasledovníkov. Ako solitér slovenskej literatúry 19. storočia však v Bernolákovej slovenčine priblížil antickú poéziu aspoň vzdelancom zo Slovenska. Inscenácia je montážou veršov Vojtecha Mihálika, Selaniek Ján Hollého a seriálov obrazov z jeho dramatického života.

ctihodny-pan-z-madunic
Divadelný súbor dospelých DIVOSUD
Vznikol v roku 1986 a jeho prvou inscenáciou bola hra Ľudovíta Filana Ja, Adam, volám Zem v réžii Dana Brezinu. Od deväťdesiatych rokov minulého storočia po súčasnosť sa programovo orientuje na slovenskú klasickú dramatickú spisbu a odkazy klasikov divadelnej scény z celého sveta. Súbor vedie, dramaturgicky a režijne predlohy upravuje Ľubo Šárik. Scénograf a kostymér je Marian Lacko. V súčasnosti má kolektív súboru osem stálych členov. V aktuálnej ponuke je inscenácia J. Barč-Ivan: Matka.
Medzi najúspešnejšie inscenácie patrila hra Kauza Ťapákovci, podľa B. S. Timravy v úprave Ľubomíra Šárika, s ktorou súbor získal v roku 1992 hlavnú cenu zlatú plaketu na Palárikovej Rakovej. Inscenáciu mal súbor v repertoári takmer dvanásť rokov, bol niekoľkonásobným účastníkom Scénickej žatvy v Martine.
Úspešné boli inscenácie hry Júliusa Barč-Ivana Dvaja a Matka, hry Ivana Stodolu Náš pán minister a tie ďalšie, Jozefa Gregora Tajovského Jej prvý román, hra podľa predlohy Martina Kukučína Neprebudený (problém iného), Janka Jesenského v úprave Michala Babiaka Pani Rafiková a tí druhí, Jána Chalupku Kocúrkovo.
Okrem slovenskej klasiky súbor inscenoval aj autorov svetovej dramatiky A. P. Čechov Pytačky a Jubileum, I. S. Turgenev Noc v hostinci „U veľkého diviaka“ N. V. Gogoľ – F. Ilenčík Nos, J. Jesenský Pani Rafiková a tí druhí, J. Barč-Ivan Matka ale aj súčasných slovenských autorov D. Dušek, M. Šulík, F. Lipták Zabíjačka, J. Makoš Verná nevera, Ľ. Šárik Bolesť srdca a M. Hušíková Výklad a iné…
Na celoštátnych súťažiach súbor získal mnoho najvyšších ocenení a pravidelne sa zúčastňoval Scénickej žatvy v Martine. Vo svojich radoch má veľa individuálne ocenených členov za hereckú prácu: Pavel Belán, Marian Lacko, Lýdia Balcárová, Nadežda Garajová, Roman Čarnoký a ďalší. Súbor získal ocenenia za réžiu, dramaturgiu i scénografiu.
Zahraničné zájazdy: Srbsko a Čierna Hora 1997, 2003 / Česká republika 2003, 2004, 2005, 2007

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.