Zmluvy – 2012

Poistná zmluva
Nájomná zmluva
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia č.9
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 10
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13
zmluva o obstarávaní vystúpenia č.13a
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia č. 14
Zmluva o poskytnutí dotácie č.15
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 16
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 17
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 18
Nájomná zmluva č.19
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 22
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 24
Zmluva o poskytnutí dotácie č.25
Zmluva o poskytnutí dotácie č.26
Zmluva o poskytnutí dotácie č.27
Zmluva o poskytnutí dotácie č.28
Zmluva o uskutočnení muzikálu č. 28a
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č.29
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 29
Poistná zmluva č. 30
Poistná zmluva č. 31
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia č.34
Zmluva č.35
Kúpna zmluva č. 36
Kúpna zmluva č. 37
Zmluva o spolupráci č. 38
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia č. 39
Kúpna zmluva č. 40
Darovacia zmluva č. 41
Nájomná zmluva č.42
Darovacia zmluva  č. 42 A
Nájomná zmluva č.43
Koncertné vystúpenie súboru č. 43
Poistná zmluva č.44
O obstaraní vystúpenia podľa Občian.zákonníka č.45
Licenčná zmluva č. 49
Poistná zmluva č. 52
Darovacia zmluva č.54
Poistná zmluva č.88
Prezenčná listina: MLÁDEŽ SPIEVA, 25.- 27. máj 2012