Mestská galéria – základné informácie

Mestská galéria v Rimavskej Sobote bola založená samosprávou mesta ako súčasť Mestského kultúrneho strediska v roku 1996. Je zbierkotvornou inštitúciou a jej činnosť sa zameriava na výskum a prezentáciu súčasného umenia. Výstavný program sa profiluje v dvoch hlavných okruhoch. Prvý je zameraný na výskum a prezentáciu súčasného slovenského vizuálneho umenia s ohľadom na stredoeurópsky kontext, obdobia od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť. Druhý sa orientuje na regionálne výtvarné umenie, najmä na rimavskosobotský okruh umelcov, ktorí pôsobili a pôsobia v tomto prostredí a aj na nastupujúcu generáciu absolventov vysokých umeleckých škôl.
Výstavy vznikajú aj v spolupráci s inými galériami a s hosťujúcimi historikmi a teoretikmi výtvarného umenia. Koncepcia výstav Mestskej galérie je od roku 1999 pripravovaná kurátorkou galérie Gabrielou Garlatyovou. Členmi Galerijnej rady boli historici umenia, výtvarníci: Alena Vrbanová, Stanislav Balko, Štefan Balázs, Richard Gregor, Lucia Gregorová, Zuzana Labudová, Katarína Czikorová, Ivan Slovenčák a iní. Výstavná činnosť je orientovaná na aktuálne autorské a kolektívne prezentácie tvorby umelcov všetkých generácií. Najviac sa uplatňuje štruktúra samostatných autorských výstav, ktoré prevažujú vo výstavných projektoch galérie. Výstavy pripravujú oslovení autori a kurátori v spolupráci s odbornými pracovníkmi Mestského kultúrneho strediska. Vznikli tu výstavy, ktoré sú zaujímavé ako vrstevnatejšie sondy, ale aj ako premiéry začínajúcich umelcov.

Iné aktivity:
Kruh výtvarného umenia – prednášky o umení
Tvorivé dielne MG RS
Publikačná a výskumná činnosť
Predaj odborných časopisov a publikácií o umení

Otváracie hodiny:
Pondelok: 9:00 – 17:00
Utorok: 9:00 – 17:00
Streda: 9:00 – 17:00
Štvrtok: 9:00 – 17:00
Piatok: 9:00 – 17:00
Sobota a nedeľa: Zatvorené

Vstupné:
Deti do 6 rokov zdarma
Deti a žiaci: 0,30 eur
Dospelí: 1 euro

Zamestnanci Mestskej galérie:
Mgr. Gabriela Garlatyová, vedúca MG, kurátorka MG, historička a teoretička výtvarného umenia
externí spolupracovníci:
lektorky tvorivých dielní  – Mgr. Eva Talianová, galerijná pedagogička, Mgr. Naďa Miháľová, Gymnázium Hnúšťa
grafický dizajn tlačových a informačných materiálov Mestskej galérie RS – Mgr. Art. Katarína Czikorová

KONTAKT:
Mestská galéria Rimavská Sobota
Hlavné námestie 5, 979 01 Rimavská Sobota
tel.: 047 5624351 / 0421 90556 91 98
e-mail:  mestskagaleriars@rsnet.sk