Verejné obstarávanie

Správa o VO 2013 – 1. časť
Správa o VO 2013 – 2.časť
Správa o VO 2014