Aktivity pre deti

fonoka.jpg

Letný remeselnícky tábor FONÓKA pre deti v mladšom školskom veku organizujeme v spolupráci so Základnou organizáciou Csemadok-u od roku 2005. Pomocou fiľakovských odborníkov z dielne MOTOLLA deti vyšívajú, šijú, vyrábajú šperky z korálok a z dreva, pracujú s hlinou a s inými prírodnými materiálmi ako šúpolie, slama, plody a pod.

dielna-dramatickej-v.jpg

Dielňa dramatickej výchovy pracuje pri MsKS od roku 2005 pod vedením Kataríny Zsélyiovej, absolventky Vysokej školy divadelného a filmového umenia v Budapešti (odbor: dramatická výchova). Práca prebieha v dvoch sekciách: tvorivé dielne pre deti a netradičná vyučovacia hodina pre mládež. Podrobnejšie informácie

p1010117.jpg

Tvorivé remeselnícke dielne sa uskutošňujú s mesačnou pravidelnosťou, s výminkou letných prázdnin. Vedením remeselníckych prác sú poverení členovia fiľakovskej remeselníckej dielne Motolla (3-4 osoby na každé stretnutie). Vypomáhajú im učiteľky z Rimavskej Soboty. Tanec a spev vyučuje Katalin Bredár-Mács, vedúca súboru Új Gömör (študentka VŠ tanečného umenia – odbor: ľudový tanec). Podrobnejšie informácie

divaci.jpg

Konvergencie - tvorivý tábor pre deti so špeciálnymi potrebami – deti navštevujúce špeciálne základné školy, deti žijúce v detských domovoch a krízovom centre. V roku 2007 sa uskutočnil už tretí ročník. Podrobné informácie