Prenájom

Prenájom priestorov na krátkodobé podujatia ako sú plesy, svadby, stužkové slávnosti, venčeky, kongresy, konferencie, predajné, propagačno – reklamné a iné akcie. Prenájom môžete dohodnúť telefonicky na tel. č. 56 21550, alebo na e-mail: prenajom@domkultury-rs.sk

Aktuálny cenník prenájmov – rok 2021