Plán výstav 2017

1. Výstava fotografie Staré – Nové, kurátorka Lucia Benická,
2. Michal Machciník, socha a objekt, kurátorka: Gabriela Garlatyová,
3. Socha – Katedra sochárstva na Akadémii umení v Banskej Bystrici, vystavujúci autori: Juraj Sapara, Jozef Suchoža, Marek Galbavý, Peter Gaspár, Miroslav Brooš, Eva Masaryková, Ivana Sláviková, kurátor: Miroslav Zelinský,
4. Henrieta Kurčíková, textil a fotografia, kurátorka: Petra Filipiaková a Gabriela Garlatyová
5. Bienále maľby VI.?, kurátorka: Gabriela Garlatyová.

Marec – apríl
1. Projekt  Staré – Nové v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej interpretuje staré fototechniky v novom experimente, ako aj recykláciu materiálu “starého na nové”.
Vystavujúci autori: Gabriel Kosmály, Víťo Krejčí, Jirek Šigut, Tomáš Agat Błońsky, Kataríny Hudačinová, Robo Kočan, Jaroslav Malík, Jozef Sedlák, Denis Davidov, Małgorzata Duśko, David Koronthály, Wojciech Korzonek, Marcin Materniak, Patrícia Matiová, Anna Mazur, Ivo Miko, Katarzyna Nowak, Krzysztof Olszewski, Natalia Reznik, Anne Wood Shirley, Marián Švorc, Edina Ester Valentová, Marta Veintour, Martin Wolek, Suzanne Pastor, Magdalena Przybylowska, Oto Skalický, Zuzana Pustaiová, Ivana Ďurkáčová, Ján Skaličan, Ľuboš Kotlár.
Výstava  uvádza autorské profily ôsmych etablovaných fotografov versus výbery experimentálnych diel viacerých domácich a zahraničných autorov z archívu Domu fotografie (foto-plastiky, fotogravúry, tlače na rôzne povrchy, recyklácia a pod.),  z archívu Školy kreatívnej fotografie pri Krakovskej umeleckej škole v Poľsku (výber gumotlačí) a ukážky formou slide-show z experimentálnych postupov na Katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave.  Autorka a kurátorka výstavy Mgr. Lucia Benická hovorí: “V celkovom objeme cca 100 vybraných fotografických diel  od 31 autorov zo 6 krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Rusko, USA, Veľká Británia) je výstava ojedinelou konfrontáciou práce s “chémiou”, ako aj s novými technologickými postupmi, nadväzujúcimi na staré fototechniky a autorské experimenty s materiálom. Fascinujúce sú diela, realizované autentickými autorskými technikami, napríklad v tvorbe Gabriela Kosmályho, Víťa Krejčího (štruktáže) alebo Jirka Šiguta (“naturálne” odtlačky). Camera obscura, fotogramy a rôzne formy experimentov nájdeme v dielach Tomáša Agata Błońskeho, Kataríny Hudačinovej, Roba Kočana, Jaroslava Malíka a Jozefa Sedláka. Pozoruhodné sú experimenty v dielach z archívu Domu fotografie, ktoré prezentujú fotografie a objekty od 17 autorov z rôznych krajín:  Denis Davidov, Małgorzata Duśko, David Koron-thály, Wojciech Korzonek, Marcin Materniak, Patrícia Matiová, Anna Mazur, Ivo Miko, Katarzyna Nowak, Krzysztof Olszewski, Natalia Reznik, Anne Wood Shirley, Marián Švorc, Edina Ester Valentová, Marta Veintour, Martin Wolek. Osobitne spomeniem fotografické plastiky – “knihy” americkej autorky Suzanne Pastor, ktorá sa skoro desať rokov podieľala na lektorovaní fotografických dielní Domu fotografie.
Na výstave je zastúpená aj Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave ukážkami experimentálnych diel šiestich autorov zo Slovenska a Poľska formou kolektívnych, či individuálnych diel: Magdalena Przybylowska, Oto Skalický, Zuzana Pustaiová, projekt Cibuľa: Ivana Ďurkáčová, Ján Skaličan, Ľuboš Kotlár.”

Máj – jún
2. Michal Machciník, socha a objekt, kurátorka: Gabriela Garlatyová.
Michal Machciník je čerstvým absolventom sochárskeho ateliéru prof. Juraja Bartusza. Jeho práca vychádza z výskumu v prírode, ktorý dokumentuje pomocou fotografie. Následne tento výskum výtvarne interpretuje, napr. zbiera a zachytáva stopy divokej zvery a človeka v lesnom biotope vyryté do kôry stromu, sníma odtlačky pomocou frotáže na papieri a plátne, alebo sníma reliéfy s epoxidovej živice. Vytvára ready-made z nájdených objektov z lesného prostredia, ktoré následne spája do nových inštalačných situácií: séria Portréty z lesa. Výstava bude prezentovať jeho procesuálne diela: odlievanie dier vytvorených ďatľom v zotletých, bútľavých stromoch. Michal Machciník, (nar. 1989, Košice). Absolvent Ateliéru slobodnej kreativity 3D u profesora Juraja Bartusza akad. soch. na Fakulte umení v Košiciach. V roku 2012 absolvoval študijnú stáž v Ateliéri Sochařství II, Školy Jindřicha Zeithammla na Akademií výtvarných umění v Prahe. V súčastnosti študuje ako externý doktorand u profesora PhDr. Petra Rónaia akad. mal. na Fakulte umení v Košiciach.
Michal Machciník.
Ocenenia:
2015 / Semifinále, STARTPOINT  PRIZE for european art graduates 2015
Samostatné výstavy:
2013 / Stopy na ceste, Pyecka Gallery, Košice, Sk
2016 / Vedomie, dutina, v ktorej sa utvára čas. Východoslovenská galéria Košice
Skupinové výstavy:
2016 / Ružový Bicykel, Kandelaber – Hrubá bašta, Bardejov, Sk
2016 / Výstava výsledku soutěže na sochařské portréty, Akademie věd České republiky, Praha, Cz
2015 / Homo Creatusz, Makeup gallery, Tabačka Kulturfabrik, Košice, Sk
2015 / KEBABB´15, Považská galéria umenia v Žiline, Sk
2015 / Easterners, Múzeum Vojtecha Lofflera, Košice, Sk
2015 / Soutěž tří portrétu, Sdružení sochařu Čech, Moravy a Slezka, Akademie věd České republiky, Praha, Cz
2012 / Už to malo byť, Festival, Užhorod, Ukrajina
2012 / 1. Medzinárodný festival experimentálneho filmu a digitálneho umenia, Bratislava,Sk
2011 /  Medzicentrum II, Považská galéria umenia v Žiline, Sk
2011 /  POKE Festival, Drienovská Nová Ves, Sk
2008 / IN-OUT, Galéria SUBTERÉN, Michalovce, Sk
2006 / Graffity ako obraz, IC Culture Train, Košice, Sk

Jún – august
3. Socha – Katedra sochárstva na Akadémii umení v Banskej Bystrici, vystavujúci autori: Juraj Sapara, Jozef Suchoža, Marek Galbavý, Peter Gaspár, Miroslav Brooš, Eva Masaryková, Ivana Sláviková, kurátor: Miroslav Zelinský.
Výstava predstaví kompaktný, ale v žánrovej mnohosti taktiež zároveň rôznorodý celok tvorcov katedry sochárstva Fakulty výtvarných umení banskobystrickej Akadémie umenia. Akokoľvek majú všetci vystavujúci sochársky základ, mnoho z nich v priebehu tvorivého vývoja prijalo i iné vyjadrovacie možnosti. Svedčí to jednak o tolerantnom a
inšpirujúcom vedení tejto inštitúcie, ale taktiež o ochote a vôli vstupovať do nových materiálovo-ideových priestorov a permanentne umelecky reflektovať prudko s premenlivou skutočnosťou v zmysle estetickom, hodnotovom i sociálnom. Na výstave sa teda predstaví dlhoročný vedúci katedry a súčasný dekan fakulty doc. Juraj Sapara. V aktuálnej  tvorbe sa drží sochárskeho fundamentu, pracuje s rôznymi materiálmi, od dreva po plexisklo, tematicky ho zaujímajú významy tvarových archetypov. Jozef Suchoža reflektuje často aktuálne spoločenské a kultúrne dianie ale vždy v tvare, ktorý nesie značnú symbolickú platnosť a obracia sa taktiež k obecne ľudským dimenziám súčasného sveta. Marek Galbavý, podobne ako Suchoža, sa necháva osloviť mnohostrannou prítomnosťou, kombinuje materiály i techniky, vytvára „živé“ objekty, často pracuje so svetlom. Peter Gaspár je verný tradičným materiálom a technikám, svoje figurálne práce realizuje taktiež vo verejnom priestore a architektúre. Miroslav Brooš naopak využíva možností mäkkých materiálov, často v kombinácii s umením akcie. Eva Masaryková zmenila pôvodný sochársky záujem v neokonceptuálne videnie tvorby, využíva možnosti nových médií i ready made. Ivana Sláviková, súčasná vedúca katedry, rozširuje možnosti chápania sochárskeho umenia multimateriálovým a multižánrovým smerom. Pracuje s vlastným telom, s fotografiou i textom.

Juraj Sapara*1947
doc. Juraj Sapara akad. soch. vyštudoval Strednú školu umeleckého priemyslu – odbor kamenosochárstvo, ktorú absolvoval v roku 1967. Pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 1973 ukončil štúdium figurálneho sochárstva v ateliéry prof. J. Kostku. Po ukončení štúdia pracuje ako vedúci výtvarného odboru na ĽŠU v Senci do roku 1984. Od roku 1985 do roku 1995 tvorí ako umelec v slobodnom povolaní. V tomto období sa venuje prevažne voľnej sochárskej tvorbe, tvorbe v architektúre, komornej plastike a medaile. Paralelne sa zaoberá kresbou, maľbou a neskôr i počítačovou grafikou. V roku 1989 je spoluzakladajúcim členom sochárskeho združenia GERULATA ako aj zakladajúcim členom Združenia medailérov slovenska (1990), ktorého je dodnes členom. V roku 1992 organizuje v Bratislave Medzinárodné sochárske sympózium „Socha – Hudba”, s podporou MK SR, ŠFK Pro Slovakia a SVÚ. V 1994 roku organizuje a je spoluzakladateľom Medzinárodného sochárskeho sympózia „BRONZ”. Od roku 1995 do roku 2004 pedagogicky pôsobí na SPŠG v Bratislave kde vyučuje počítačovú grafiku a grafický dizajn. V roku 1996 organizuje Medzinárodné medailérske sympózium Moravany 96´, s podporou MK SR, ŠFK Pro Slovakia a SVÚ. Od roku 1997 dodnes pôsobí ako člen komisie guvernéra Národnej banky Slovenska pre posudzovanie pamätných mincí. Od roku 1997 pôsobí pedagogicky na Akadémii umenia v Banskej Bystrici, najprv na katedre grafiky a od roku 1999 na katedre sochárstva. Od roku 2000 doposial, vedie ateliér : „SOCHA – PLOCHA – PRIESTOR” a neskor ateliér : „SOCHA a aplikované médiá a od roku 2001 do roku 2008 aj katedru sochárstva. V roku 2003 – 2004 zastáva funkciu prorektora pre štúdium a rozvoj. V roku 2004 je habilitovaný na docenta v odbore výtvarné umenia na VŠVU v Bratislave. Od roku 2013 je členom vedeckej a umeleckej rady Univerzity TomášeBati v Zlíne. Je členom Komisie KEGA pri MŠ SR. Svoju tvorbu pravidelne prezentuje doma i v zahraničí. Vystavoval v : SK, CZ, HU, PL, D, A, DK, FIN, GB, I, P, CH, RUS, RCH, USA, BG.

Jozef Suchoža *1978
V roku 2003 absolvoval v Ateliéri Socha-plocha-priestor doc. Juraja Saparu akad. soch. na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. V roku 2010 získal doktorát Voľného výtvarného umenia (Priestor aj ten virtuálny, ako univerzum podmieňujúce a determinujúce akýkoľvek tvorivý počin) na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Od roku 2004 pôsobí ako asistent na katedre sochárstva Akadémie umení v Banskej Bystrici Fakulty výtvarných umení. V rokoch 2011 – 2014 pôsobil ako prodekan pre štúdium na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Od roku 2014 vedie Prípravný ateliér na katedre sochárstva Akadémie umení v Banskej Bystrici, Fakulty výtvarných umení.Oblasti tvorby socha, environment, inštalácia, objekt, intermédia, performancia, kresba
Jeho tvorba sa zameriava na priestorové videoinštalácie, environmenty s dôrazom na umenie site-specific a presahmi do umenia akcie. Ideová či ikonografická oblasť tvorby je orientovaná na ritualizovaný vzťah k priestoru zameraný prevažne na oblasť individuálnej mytológie a archetypálnej pamäte a existencie subjektu. Vizuálna stránka prác sa rozširuje o rozmer zvuku a do inštalácií zapája účinok svetla, akciu, živel ohňa, vody, prúdenie vzduchu, fenomén prázdna ako metaforu znovuzrodenia.

Marek Galbavý *1987
Štúdium
2012 – 2015 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, katedra sochárstva, Interní doktorand u doc. Juraja Sapara akad. soch,
2010 – 2011 mobilita – Univerzita TomášeBativeZlíně, Fakulta multimediálnych komunikácií, Ústav vizuální tvorby, 3D design
2006 – 2012 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, katedra sochárstva, ateliér socha a aplikované média, doc. Juraj Sapara akad. soch,
2002 – 2006 Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica (odb. Štukatérstvo)

Miroslav Brooš*1952
Štúdium:
1968 – 72 – SPŠG-Praha
1972 – 74 – Pedagogická fakulta Banská Bystrica
1975 – 80 – AVU, Katedra Textilnej tvorby, prof. M. Varbanov, prof. M. Josifova, prof. D. Balev, prof. I. Ignatov.
Odborné zameranie:
Venuje sa FiberArt-u, umeniu papiera, objektu, environmentu, performancii, maľbe, umeniu spolupráce.
Realizoval viac ako dve desiatky individuálnych prezentácií svojej tvorby(Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko). Participoval na mnohých kolektívnych výstavných podujatiach na Slovensku. V zahraničí prezentoval svoju tvorbu na viac ako 50 kolektívnych výstavných podujatiach (Anglicko, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Francúzsko, Kanada, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Španielsko, Taliansko, Ukrajina, USA) Zúčastnil sa viacerých medzinárodných sympózií zameraných na umenie papiera, voľnú textilnú tvorbu, maľbu, landart (Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Slovensko).

Peter Gáspár
Doc. Peter Gáspár akad. soch. absolvoval štúdium na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor kameňosochárstvo v rokoch 1967-1971. Pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor figurálne sochárstvo v ateliéri prof. J. Kulicha v rokoch 1971-1977. Po ukončení štúdia od roku 1977 pôsobil na Katedre sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Viedol prípravný ateliér 1. a 2. ročník. Habilitovaný na docenta v odbore sochárstvo bol v roku 1988. Ako pedagóg pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave až do roku 1991. V období od roku 1991 – 2000 pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní, pričom v rokoch 1996-1997 pôsobil opäť ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2000 až doteraz pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde vedie Ateliér figurálneho sochárstva, bakalársky stupeň štúdia. V rokoch 2008 – 2013 pôsobil ako vedúci Katedry sochárstva. Vo svojej odbornej praxi sa venuje hlavne figurálnej sochárskej tvorbe, komornej plastike a sochárskej tvorbe v architektúre. Medzi významnejšie diela v architektúre patrí súsošie In memoriam v Komárne, plastika Prometeus pred jadrovou elektrárňou v Mochovciach, pamätník spisovateľa SándoraMáraia v Košiciach a pamätník ChavivyReikovej v Banskej Bystrici. Za jeho tvorbu mu boli udelené viaceré ocenenia ako Cena Martina Benku, cena Sochy piešťanských parkov, Cena M.S. mesterdíj v Budapešti. Je členom Spoločnosti maďarských výtvarných umelcov na Slovensku. Žije a tvorí v Bratislave.

Eva Masaryková *1968
Eva Masaryková je radená k autorom gendrovo citlivých výtvarných tendencií slovenského sochárstva. Študovala na bratislavskej Strednej umeleckopriemyselnej škole keramiku (1982 – 86) a keramiku a sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v rokoch 1991 – 97. Štúdium v roku 2007 zavŕšila dizertačnou prácou pod názvom Vstup, vkročenie, obklopenie, prestúpenie, vtisnutie… o zmene telesného vnímania diela nových médií.
Pod vedením prof. J. Jankoviča sa behom štúdia sochárstva odklonila od tradičného sochárskeho uvažovania k neokonceptuálnemu pohľadu a vyjadrovaniu.
Od neokonceptuálneho objektu sa dostala k videu a videoinštalácii, ktorou sa zaoberá posledných pätnásť rokov. Jej práce berú do úvahy sociálny kontext, ako štvorkanálová videoinštaláciaCezseba/ Layers s Ľ. Sajkalovou a D. Matejom o osude 35 slovenských synagóg, realizovaná in situ pre šamorínsku synagógu v r. 2006. Iné jej témy sú intímne, vo videoinštaláciách reaguje na daný konkrétny priestor, priestoru s jeho špecifickými danosťami prispôsobuje svoj výtvarný zámer. Vytvára videoobjekty a objekt ako súčasť inštalácie. V tvorbe sa nevyhýba odľahčenému pohľadu na problematiku, ready-made-u a novým sochárskym materiálom.
Okrem autorskej tvorby sa venuje organizačnej a kultúrnej aktivite na poli súčasného umenia, kurátorstvu a textom o umení. Je aktívnou a poprednou členkou sochárskych združení CabezaColectiva a Resculpture. sk, Asociácie sochárov.
Pedagogicky pôsobila v rokoch 2007 – 2010 na VŠVU v Bratislave a od roku 2012 ako odborná asistentka na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Ivana Sláviková*1981
Mgr.art. Ivana Sláviková, ArtD. V roku 2008 absolvovala v Ateliéri Socha a aplikované médiá doc. Juraja Saparu akad. soch. na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
V roku 2011 získala doktorát v odbore Voľné výtvarné umenie (Socha ako médium schopné interpretačnej univerzálnosti) na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Počas doktorandského štúdia absolvovala pracovnú stáž na Akadémii umení v Prahe v ateliéri Intermédia 3, škola Tomáša Vaňka.
Od roku 2011 pôsobí ako odborná asistentka na katedre sochárstva Akadémie umení v Banskej Bystrici Fakulty výtvarných umení. Od roku 2013 pôsobí ako vedúca katedry sochárstva na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vo svojej tvorbe sa zameriava prevažne na sochársky a priestorový prejav. Jej výtvarný jazyk sa hlási k postminimalizmusochárských podôb ,zachytávania stôp’ s prvkami osobnej mytológie a odkrývania atrofovanej pamäte. V škále aktuálnych umeleckých prejavov jej tvorby sa objavuje aj text art, fotografia a jej animácia, pričom používa seba – svoju postavu, ako symbolického zástupcu iného príbehu či ako metaforu nadčasovosti.
Svoje diela vystavuje na domácej ale aj medzinárodnej pôde, či už na samostatných alebo kolektívnych výstavách, napr. Nepovinná výstava k SNP – Košice – Kunstahalle (2014), Zo zbierky GCM GaleriaCyprianaMajernika (2014), Informacionensdrogerie, Kulturedrogerie, Viedeň, (AT) (2012) Spurensicherung Nemecko/ Leipzig (DE), (2013), Folk recykling – Dům u dobrého pastýře, Brno (CZ) (2013) atď.

September – október
4. Henrieta Kurčíková, textil a fotografia, kurátorka: Petra Filipiaková a Gabriela Garlatyová.
Prvá samostatná výstava mladej autorky pochádzajúcej z Rimavskej Sobote predstaví prierez jej doterajšej  tvorby. Vo výbere od roku 2008, kedy sa Kurčíkovej umelecký prejav začína profilovať (témy ženskosti, postavenie žien v spoločnosti), až po najnovšie diela venované prepájaniu nových technológií s tradičným, folklórnym umením. Kurčíková predstaví svoj výskum estetiky folklórnej kultúry. Autorka pracuje prevažne s textilným materiálom, zasahuje do neho digitálne a experimentálne. Je to proces, v ktorom sa snaží tradíciu modernizovať, aktualizovať. Na výstave budú zastúpené dizajnérske objekty, skulpturálne objekty, kostýmové skulptúry, odevy a časti odevov a fotografie vytvorené v spolupráci s inými autormi.
Henrieta Kurčíková, (nar. 1988, Rimavská Sobota) . Od roku 2016 doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 2008 – 2014 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra textilnej tvorby Odbor pôsobenia: Ateliér textilného priestoru a dizajnu. 2005 – 2008 Stredná umelecká škola v Trenčíne. Študijný odbor: Navrhovanie a modelovanie odevov.
Henrieta Kurčíková, Výstavy:
– 2014 – TEXTIL > TEXTIL > TEXTIL- Galéria Médium, Bratislava
– 2014 – Rozmanitosť nutná, Slovenská národná galéria SNG, Bratislava
– 2013 -Talenty 2003- 2013, Galéria X, Bratislava
– 2013 – Galéria Satelit, Recyklátor , Bratislava
– 2013 – Handwerk & Design, Talente 2013, Mníchov
– 2012 – módna prehliadka v Institute of Directors, sprievodná akcia Letných olympijských
hier, Londýn 2012
– 2012 – Absolventská prehliadka , VŠVU, Bratislava
– 2011 – Výročie ZUŠ, Galéria Genevia Rimavská Sobota
– 2011 – Kabinet kuriozít , Galéria X Bratislava
– 2010 – Sisonke Art & Design Events 2010 ,Viedeň
– 2010 – Trienále textilu, Łódź, Poľsko

November – december
5. Bienále maľby VI.?, kurátorka: Gabriela Garlatyová
Hlavným zámerom projektu výstavy a katalógu Bienále maľby VI.? je šieste pokračovanie projektu zameraného na výskum a prezentáciu súčasnej maľby s ohľadom na rôzne obdobia, témy a druhy maľby. Témou prvého bienále bola Osobitosť – rukopis – originalita, druhé sa venovalo výskumu jazyka geometrie – Vzor/Geometria/Šifra/Sieť, tretie BM bolo zamerané na umenie 80. rokov vo vybratých modeloch: solitér / okruh – okraj / skupina, expresivita a koncept v slovenskej maľbe 80. rokov. Štvrté Bienále bolo zamerané na tvorbu mladšej generácie s názvom Rozdiely, ktoré spájajú a poukazovalo na rôzne maliarske prístupy, ktoré súvisia s miestom pobytu umelca, jeho pôvodu, ale aj životných okolností, ktoré formujú charakter umeleckej tvorby. 5. ročník BM s názvom Živá maľba sa zaoberal interpretáciou maľby, poukazujúc na kvality, ktoré súvisia s prežívaním umelca a umelkyne. Sústredil sa na procesuálnosť maľby, ktorá sa prejavuje vo vitálnych kvalitách tvorenia. Koncept Živej maľby poukazuje na rôzne prežívanie tvorby umelcom, fyzické vznikanie maľby v čase a priestore ako je napr. pohyb (ruky, štetca), dýchanie (zastavené v škvrne, rozmývanej machuli, štrychu a fŕkanci farby). Odráža myslenie a povahu maliara a maliarky, ale aj jeho / jej  intuíciu, imagináciu a tvorivú energiu maľujúceho. Na maľovaný obraz sa dá pozerať ako na formu, ktorú popisujeme cez kvality rukopisu, originality, štýlu, farebnosti, témy. Výstava Živá maľba interpretovala obrazy cez optiku prežívania, ako kontemplatívnej aktivity alebo zažívania a mapovania okolitého sveta. Výstava bude prezentovať novú tému Bienále, ktorá je zameraná na súčasnú maľbu najmladšej generácie v konfrontácii so staršou generáciou umelcov a umelkýň. Tento projekt sa vyznačuje vysokou organizačnou náročnosťou podujatia, ktoré je v prostredí stredoslovenského kraja výnimočným.
Projekt je priamo závislý od zabezpečenia nákladov na: prepravu, honoráre autorov a propagačných materiálov, na ktoré zriaďovateľ galérie nemá prostriedky. Výstava bude výberom diel 5 – 6 umelcov.